FOTOBUDKA PARTY!

FOTOBUDKA PARTY!

Fotobudka party to gwarancja ?wietnej zabawy na Twom weselu, wieczorze panie?skim, osiemnastce lub imprezie firmowej!

Sprawd? nas na Facebooku!

KIM JESTE?MY I CO ROBIMY?

Zabawa z Fotobudk? jest bardzo prosta i sprawia wiele u?miechu i rado?ci dla go?ci w ka?dym wieku. 
Wystarczy ustawi? si? przed Fotobudk?, pu?ci? wodz? fantazji, przyozdobi? si? naszymi zabawnymi gad?etami i zrobi? sobie zdj?cie...

... aby za chwil? dosta? w?asn? odbitk? i zachowa? j? na pami?tk? niezwykle udanej imprezy.

To w?a?nie zdj?cia z Fotobudki mog? by? najlepsz? pami?tk? z Twojego wesela.

W standardzie oferujemy dowolny format i uk?ad zdj?cia oraz jego personalizacj?. Dzi?ki temu Twoje zdj?cia nabior? wyj?tkowego charakteru.
Dodatkowo wszystkie zdj?cia mo?na udost?pni? na Facebooku i Twiterze lub wys?a? na maila zaraz po ich wykonaniu.

Po imprezie wszystkie zdj?cia dostaniesz od Nas na pen-drivie. Na ?yczenie naszych klient?w stworzymy tak?e galeri? online!

Pracujemy tylko na najwy?szej jako?ci sprz?cie fotograficznym a wydruki z naszej drukarki charakteryzuj? si? wysok? trwa?o?ci?.
Oferujemy, tak?e zdj?cia w technologii "green screen", kt?ra pozwala na wyb?r dowolnego t?a dla Waszych zdj??.

Do??cz do grona Naszych zadowolonych klient?w ju? dzi?!

DLACZEGO FOTOBUDKA PARTY?

?wietna zabawa na Twoim przyj?ciu!

?wietna zabawa na Twoim przyj?ciu!

Udost?pnianie zdj?? na Facebooka!

Udost?pnianie zdj?? na Facebooka!


Ponad sto gad?et?w do wyboru!

Ponad sto gad?et?w do wyboru!

Wszystkie zdj?cia dost?pne on-line!

Wszystkie zdj?cia dost?pne on-line!


Wspania?a pami?tka na d?ugie lata!

Wspania?a pami?tka na d?ugie lata!


Najwy?szej jako?ci zdj?cia i wydruki!

Najwy?szej jako?ci zdj?cia i wydruki!


SPRAWD? NASZE ATRAKCYJNE PAKIETY!

GALERIE NASZYCH KLIENT?W!

Skontaktuj si? z Nami ju? dzi?!

MARCIN

Tel. 510-573-951
MARIUSZ

Tel. 608-099-139
E-MAIL

kontakt@fotobudka-party.pl

Pozostaw wiadomo?? a my skontaktujemy si? z Tob?!

UA-73994105-1